Na adoptie

Adoptie is ingrijpend voor alle betrokkenen: voor de biologische ouders, de geadopteerde en de adoptieouders. Fiom Utrecht weet hoeveel vragen dit kan oproepen en biedt gesprekken aan voor zowel biologische ouders, geadopteerden en adoptieouders.
Neem contact op