zwangerschap

Ben je ongewenst zwanger, maar is abortus geen optie (meer)? Dan kun je jouw kind afstaan ter adoptie. Het is een ingrijpende stap om iemand anders voor je kind te laten zorgen. Daarom gebeurt dat heel zorgvuldig. We doorlopen een procedure, die ook in de wet is vastgelegd.

Je kunt voor afstand ter adoptie bij Fiom Utrecht terecht als je in de provincie Utrecht woont. We begeleiden jou of jullie tijdens het hele proces.

Wensen

We nemen stap voor stap de procedure door en staan uitgebreid stil bij wensen en keuzes. Waar bevallen? Met wie erbij? Wil je je kindje zien en het zelf een naam geven?

Als je blijft bij je voornemen tot afstand ter adoptie, schrijf je een verslag met informatie over wie jij bent, over jouw/jullie situatie en de overwegingen voor deze keuze. Gedurende deze periode blijf je in contact met de gespecialiseerd maatschappelijk werker van Fiom Utrecht. De Raad voor de Kinderbescherming en de rechter zijn ook betrokken bij de procedure tot afstand.

Na de geboorte

Na de geboorte heb je 3 maanden de tijd om te onderzoeken of je bij je voornemen blijft. Dan volgt een definitief verslag waarin je verwoordt hoe je je besluit hebt genomen, welke wensen er zijn over de adoptieouders en of je nog wensen hebt om op een bepaalde manier contact te houden, bijvoorbeeld in de vorm van een jaarlijkse brief met foto’s of op een andere manier. Tot die 3 maanden woont de baby in een opvanggezin.

Na drie maanden is er het afscheid. De baby gaat naar de adoptieouders en jullie vervolgen je leven. Dat kan met vallen en opstaan gaan. Voor hulp, ook op een later moment, blijf je natuurlijk welkom bij Fiom Utrecht.

Als afstand ter adoptie niet past, dan zijn er alternatieven, zoals een netwerkplaatsing of een pleeggezin. Wij begeleiden dit keuzeproces.