tienermoeders-metbalkjes

Dit jaar vertrok na 35 jaar werken bij Fiom onze collega Jacolien, om een eigen praktijk te beginnen. Danielle werd aangenomen en op onze inwerktocht door het pand, zag ze allerlei zaken, die wij al niet meer zien. Zo kwamen we bij de dossierkasten. Fiom Utrecht bewaart haar reguliere papieren dossiers vijf jaar en zo staan er nog wat ordners die wij te zijner tijd  moeten verwijderen.

100 jaar

Als laatste opende ik de kast met ‘afstandsdossiers’. Voor ons een bijzondere kast, omdat hier voor 100 jaar de rapportage ligt opgeslagen van merendeels vrouwen, die in het verleden hun kind ter adoptie hebben afgestaan. Ik liet haar het oudste dossier zien, uit 1946 (tien jaarvóór de adoptiewet), wat uit enkele nauwelijks leesbare getypte doorslag velletjes bestaat. Maar ook liggen er voor de aankomende decennia, ondanks het bestaan van het elektronische dossier, de dossiers van echtparen die de laatste jaren bij  Fiom Utrecht zijn gekomen.

In de dossiers staat veelal beschreven wat de omstandigheden waren, waaronder de aankomend moeder tot haar besluit kwam. Vaak staat er een aanwijzing over de biologische vader, die het afgestane kind nergens anders kan terug vinden dan óf in dit dossier, óf van de biologische moeder persoonlijk moet horen. In de meer recentere dossiers zitten soms afscheidsbrieven, foto’s, cd’s of een stickje met de eerste foto’s van het kind vlak na de geboorte.

Danielle stond peinzend te luisteren voor de kast vol historie. Na mijn verhaal verwoordde ze direct ‘onze maatschappelijke verantwoordelijkheid’, voor alle betrokkenen in de adoptie driehoek van biologische ouders, kind en adoptie-ouders. En… ze uitte kritiek op ons bewaarsysteem van deze belangrijke stukken.

Ik keek met haar frisse blik naar deze wiebelige, goedkope plastic doorsnee kast en was het geheel met haar eens “dat dit niet kón”… Ze klom in de pen en kreeg onze directeur mee in haar betoog over ‘taak, opdracht en verantwoordelijkheid’.

Sinds kort staat er in ons pand een brandwerende 800 ponder, die gestut en gesteund moet worden, om niet om te vallen of door de grond te zakken. De dossiers gaan binnenkort over naar de nieuwe kast, waarmee wij 60 jaar afstand dossiers van Fiom Utrecht veilig stellen.
Met dank aan Danielle!