verwantschap

 

Hoe kom je zo ver dat je het kind dat je hebt gebaart, afstaat? Een vraag die bij iedereen wel eens opkomt als je een televisieprogramma over dat onderwerp bekijkt of via via een verhaal hoort. Op afstand voel je de emotie, de verscheurdheid die iemand zal voelen die haar baby uit handen geeft. Een paar keer per jaar begeleiden we bij Fiom Utrecht moeders en vaders die overwegen hun kindje na de bevalling af te staan. Die taak is ons wettelijk toebedeeld, voor de hele provincie Utrecht. We werken daarbij samen met de Raad voor de Kinderbescherming en SAVE.

 

Geheim

Het is een dilemma dat veel emoties oproept, zowel bij de aanstaande ouders als in hun omgeving. Vaak is afstand ter adoptie een groot geheim waar mensen mee moeten leven. Zorgvuldigheid is essentieel. Daarom is er een vastgestelde procedure en worden gegevens bewaard, zodat mensen elkaar op latere leeftijd desgewenst kunnen terugvinden. Als hulpverlener zijn dit intensieve hulpverleningstrajecten die je niet onberoerd raken.  Je hebt hier te maken met levensvragen die ons ook raken.

 

Not done

Mensen kunnen om allerlei redenen voor afstand ter adoptie kiezen; vaak zijn er meerdere moeilijkheden aan de hand. De aanstaande moeder is nog jong, schoolgaand en niet in staat op een verantwoorde manier voor een kind te zorgen; is er sprake van een verstandelijke beperking, armoede, huiselijk geweld. In eergevoelige culturen kunnen zwangere meiden gevaar lopen omdat het not done is ongetrouwd en op jonge leeftijd moeder te worden. Of de ouders zijn te oud of ‘al uit de kinderen’.  Met enige regelmaat worden vrouwen verrast door hun zwangerschap en merken ze pas vlak voor of tijdens de bevalling dat er een kindje komt. Dit kan veel verwarring, verdriet, angst en paniek oproepen.

 

Begeleiding

 

Voor en na de bevalling hebben we gesprekken met de biologische moeder en, indien aanwezig, de vader. Zijn er andere mogelijkheden om voor het kindje te zorgen, nu of over een tijdje? Is een perspectief biedend pleeggezin een optie? Dat zijn niet de makkelijkste gesprekken voor cliënten, maar wel belangrijk. Wij vinden dat mensen de keuze moeten hebben om te kiezen wat zij het beste voor het kind en voor zichzelf vinden. Het zelfbeschikkingsrecht vinden wij belangrijk. Daarnaast heeft het kind er niets aan als het niet gewenst is bij de biologische ouders en meer dan welkom is bij de adoptieouders.
Wij hebben een onderzoekende houding en  geven veel psycho-educatie over wat er allemaal mogelijk is om te onderzoeken wat het beste bij deze ouders past. Wij vinden niet dat afstand ter adoptie voorkomen moet worden, omdat er soms geen andere optie is voor deze ouders.

 

Tijdelijk gastgezin

Na de geboorte gaat het kindje drie maanden naar een tijdelijk gastgezin, zodat de biologische ouders nog kunnen nadenken over hun besluit. Blijven ze bij hun besluit, dan kunnen ze aan de hand van een aantal profielen meebeslissen over in wat voor gezin hun kindje opgroeit. Ook worden er afspraken gemaakt over hoe de biologische ouders op de hoogte blijven van de ontwikkeling van hun kind. Na een jaar doet de rechter een definitieve uitspraak en zijn de adoptieouders officieel de ouders van het kind, maar de biologische ouders behouden altijd hun plek in het leven van het kind.

 

Marjan Kesteloo, gespecialiseerd maatschappelijk werker bij Fiom Utrecht