pandKNG-metbalkjes

Soms loopt het leven anders dan je verwacht. Je worstelt met vragen over het leven zelf. Je bent onbedoeld zwanger geraakt en weet niet goed wat te doen. Of je loopt juist rond met een onvervulde kinderwens. Mogelijk ben je slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Of zoek je naar wie je nu eigenlijk bent en waar je vandaan komt.

Praten over gevoelens

Met wie kun je praten? Waar word je begrepen? Bij Fiom Utrecht praten we dagelijks over gevoelens en dilemma’s rondom zwangerschap, verwantschap en seksueel geweld. We luisteren en helpen je, zonder je een bepaalde richting op te sturen. Zodat je zelf keuzes kunt maken en de kracht krijgt om weer verder te kunnen in je leven. We bieden begeleiding op individueel niveau, in een groep met lotgenoten of systemisch. Systemisch wil zeggen dat we in overleg met jou in gesprek gaan met jou en alle betrokkenen in het systeem (het gezin, de familie, de adoptiedriehoek, et cetera)

Fiom Utrecht wordt gefinancierd door de gemeente Utrecht en een aantal regiogemeenten. Daardoor is onze hulpverlening gratis. We doen kort wat kort kan en lang wat meer tijd nodig heeft. Fiom Utrecht is een onderdeel van Stichting Specifieke Jeugdprojecten (SJP)

Gratis hulpverlening

Alle hulpverlening van Fiom Utrecht is gratis voor inwoners van Utrecht en Utrechtse Heuvelrug. Afstand ter adoptie doen we voor mensen uit heel de provincie Utrecht. Heb je een andere vraag en woon je niet in één van de genoemde gemeenten? Neem contact op, dan bekijken we wat de mogelijkheden zijn.

Meer weten en aanmelden:

Hoe je Fiom Utrecht kunt bereiken, lees je op de Contactpagina

Volg Fiom Utrecht op Twitter