BEGELEIDING RELATIONEEL/HUISELIJK GEWELD

Fiom Utrecht biedt gesprekken aan aan cliënten die relationeel/huiselijk geweld mee hebben gemaakt. Partnergeweld is iedere vorm van geweld tussen partners of ex-partners. Hierbij gaat het om alle vormen van geweld: fysiek, emotioneel/psychisch, seksueel, financieel, online of stalking.

PARTNER/HUISELIJKGEWELD

Partnergeweld is een vorm van geweld die vaak ontstaat uit onmacht, verlies van controle en regie en er is altijd sprake van machtsverschil. De pleger kan zowel man als vrouw zijn. Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke/familie kring van het slachtoffer wordt gepleegd. Het overkomt mensen in alle culturen en in alle lagen van de bevolking. Het overkomt vrouwen, mannen, kinderen en komt zowel in hetero als homoseksuele relaties voor.

ZWIJGEN

Relationeel geweld wordt vaak omringd door zwijgen. Zwijgen uit schaamte en het hebben van verwarrende gevoelens als loyaliteit, liefde en afhankelijkheid. Relationeel geweld kan soms jarenlang duren en heeft vaak een grote impact op degene die dit mee heeft gemaakt. Er kunnen onder andere  gevoelens zijn van schaamte, schuld, het verlies van weerbaarheid/zelfvertrouwen en een laagzelfbeeld wat kan leiden tot depressie en stress/lichamelijke klachten.

HERSTEL

De gesprekken met een van de gespecialiseerde maatschappelijk werkers van Fiom Utrecht kan bijdragen aan herstel. Inzicht krijgen in hetgeen zich heeft afgespeeld en wat de gevolgen hiervan zijn. Onbewuste patronen en gedragingen worden onderzocht, zodat deze kunnen veranderen in gedrag en gedachten die je sterker maken, zodat je niet meer in een afhankelijkheidsrelatie terecht komt.