Missie
Bij Fiom Utrecht praten we dagelijks over dilemma’s en gevoelens rondom (onbedoelde) zwangerschap, afstamming, kinderwens en de verwerking van seksueel en relationeel geweld. Dit doen we met een open en deskundige blik, zonder oordeel. We luisteren, begeleiden, verhelderen en informeren, zonder iemand een bepaalde richting op te sturen. We stimuleren mensen om hun eigen keuzes te maken zodat ze krachtig en met zelfvertrouwen verder kunnen in hun leven. Hiervoor zetten we onze specifieke professionaliteit en jarenlange ervaring met deze thema’s in.

In de samenleving worden de onderwerpen (onbedoelde) zwangerschap, kinderwens, afstamming en seksueel en relationeel geweld nog veel omgeven door taboes en oordelen. Wij streven naar een klimaat waarin mensen die hiermee te maken hebben hun ervaring openlijk kunnen bespreken en de nodige steun kunnen ontvangen, het liefst in hun eigen omgeving en zo nodig professioneel. Wij staan voor een samenleving waarin deze thema’s gepaste aandacht krijgen en zichtbaar en bespreekbaar zijn.

Keuzehulp onbedoelde zwangerschap

Een belangrijke waarde in het werk van Fiom Utrecht is de keuzevrijheid van de vrouw bij een onbedoelde zwangerschap. Wij begeleiden dit keuzeproces vanuit een neutrale houding, met als uitgangspunten goede informatie en de keuzevrijheid van de vrouw. We zijn dan ook geen voor- of tegenstander van abortus. Wel helpen we om alle overwegingen en dilemma’s in kaart te brengen en de persoonlijke voor- en tegenargumenten af te wegen. Hierdoor kan de vrouw zelf, samen met de man en of direct betrokkene(n) een weloverwogen besluit nemen.