Kinderwensbeer-metbalkjes

Wel of geen kinderen? In hoeverre heb jij een kinderwens? Die keuze kan heel bepalend zijn voor hoe je leven eruit ziet. Bovendien is een kinderwens een van de momenten in het leven waar we tegen de grenzen van de maakbaarheid van het leven aanlopen. We hebben het niet in de hand.

Fiom Utrecht biedt ondersteuning en begeleiding bij diverse vragen die te maken hebben met een kinderwens.

De keuze: wel of geen kinderen?

Partners hebben niet altijd dezelfde wensen. Misschien wil jij graag kinderen, maar is je partner daar onzeker over. Hoe gaan jullie daarmee om? Hoe kun je daar goed samen over praten? We helpen om de keuze helder te krijgen, zonder je een bepaalde kant op te sturen.

Single en kinderwens

Je wilt graag kinderen, maar hebt geen partner.  Hoe kun je daarmee omgaan? Zie je een leven voor je waarin je geen biologische kinderen hebt? Wat komt er op je af als je kiest voor alleenstaand ouderschap? Wat zijn de mogelijkheden voor zwanger worden met behulp van een donor? Wat zijn de alternatieven?

Onvrijwillig kinderloos en in behandeling

Bij IVF en andere vruchtbaarheidsbehandelingen staat het medisch traject vaak op de voorgrond. Hoe ga je om met alle emoties die daarbij komen kijken? Hoe kun je deze periode goed doorstaan? Wat is het effect van de behandelingen op je relatie? Begeleiding door een gespecialiseerd maatschappelijk werker of deelname aan de thema avonden geeft steun.

Lees de ervaring van een cliënt: “Ons leven staat in het teken van zwanger worden.”

Onvrijwillig kinderloos en uitbehandeld

Misschien heb je allerlei behandelingen gehad en moet je tot de conclusie komen dat biologisch ouderschap er niet in zit. Hoe ga je om met dat veranderde toekomstbeeld en hoe neem je afscheid van je kinderwens? Leren leven met een onvervulde kinderwens is rouwen om iemand die er nooit is geweest. Dat maakt het voor buitenstaanders soms lastig te begrijpen. Hoe geef je het verlies een plek in je leven en zoek je naar zingeving? Fiom Utrecht biedt begeleiding, zowel individueel als via thema avonden (bij voldoende aanmeldingen).

Lees hier meer over onvrijwillige kinderloosheid.