zwangerschap

Je bent zwanger, maar het was niet de bedoeling. Voor veel vrouwen en mannen kan dat een schokkende ontdekking zijn. Als het gewenst is, ben je blij en praat je erover. Is de zwangerschap niet gewenst, dan sta je voor de keuze: wat ga je doen?
Je kunt drie keuzes maken:

Je situatie zal van grote invloed zijn op je besluit. Hoe oud ben je? In welke levensfase bevind je je? Heb je een relatie of sta je er alleen voor?

Niet voor of tegen

Fiom Utrecht is geen voor- of tegenstander van abortus. We zien wel de zwaarte en draagwijdte van een dergelijk besluit. Wij adviseren niet over jouw/jullie keuze. We helpen wel alle overwegingen te benoemen en de voor- en tegenargumenten van elkaar te onderscheiden. Als het nodig is, dan reiken we oefeningen aan die helpen om te weten te komen welke keuze het beste bij jou/jullie past. Beslissen over een onbedoelde zwangerschap brengt over het algemeen mee dat je nooit voor 100 procent achter je besluit zal kunnen staan. Dan zou je immers of niet zwanger zijn of was je gewenst zwanger.

Wat nu?

Als je beslist tot een abortus informeren wij over de ingreep. We geven zo nodig adressen van klinieken en praten met je over het belang om afscheid te nemen van deze zwangerschap. Als je dat wilt, maken we ook een afspraak voor begeleiding na de ingreep. Als je beslist om zwanger te blijven, bieden we ook begeleiding aan tijdens de zwangerschap.

Ervaring uit de praktijk: Een extra geheim in haar jonge leven.