Pleegplaatsing

Als je onbedoeld zwanger bent en op dit moment (nog) niet in staat bent om zelf voor je kind te zorgen, dan is één van de opties dat je kind (tijdelijk) bij een pleeggezin gaat wonen. Wij kunnen je tijdens een keuzehulpgesprek helpen om te verkennen of vrijwillige pleegplaatsing voor jou de juiste keuze is. Als je voor deze optie kiest, zal Fiom Utrecht je samen met een maatschappelijk werker van een pleegzorgorganisatie en Jeugdzorg Nederland begeleiden.

Op bezoek

Als je zelf voor pleegplaatsing kiest, dan gaat het om vrijwillige pleegplaatsing. Je kan op bezoek gaan bij het pleeggezin en tijdens het bezoek in overleg met de pleegouders een deel van de verzorging overnemen. Op deze manier blijf je betrokken en kun je een band opbouwen met je kind. Ook heb je nog steeds gezag over het kind, wat betekent dat jij zelf belangrijke beslissingen voor het kind neemt. Tijdens de pleegplaatsing heb je de tijd om je zaken te regelen, bijvoorbeeld een stabiel inkomen en woonruimte. Je kunt je erop voorbereiden dat het kind bij jou komt wonen als je daaraan toe bent. Als je een partner hebt, kun je ernaar toewerken om uiteindelijk samen een gezin te zijn. Een vrijwillige pleegplaatsing is vaak voor een korte periode, maar het komt ook voor dat het kind totdat het 18 is bij het pleeggezin blijft wonen en jij al die tijd betrokken blijft.

Bij een vrijwillige pleegplaatsing kies je er zelf voor dat het kind (tijdelijk) bij een pleeggezin woont. Bij een gedwongen pleegplaatsing bepaalt de kinderrechter dat een kind in een pleeggezin geplaatst wordt. In dat geval vindt de rechter dat het beter voor het kind is om in een pleeggezin te wonen.

Gezag

Bij vrijwillige pleegplaatsing behoud je het ouderlijk gezag over het kind. Gezag hebben betekent dat je verantwoordelijk bent voor de opvoeding en verzorging van een kind en beslissingen mag nemen voor het kind. Bij gedwongen pleegplaatsing heb je soms gedeeltelijk gezag en soms wordt het gezag overgenomen door pleegouders of een voogd van Jeugdzorg.

Handige links:

Neem contact op