Partnergeweld

Partnergeweld is in Nederland de meest voorkomende vorm van geweld en komt in alle lagen van de samenleving voor. Met partnergeweld bedoelen we elke vorm van geweld tussen partners die een relatie hebben of hebben gehad. Het kan gaan om fysiek, seksueel, psychisch of economisch geweld. Bij economisch geweld kun je denken aan diefstal of oplichterij. Ook ex-partnergeweld komt voor, bijvoorbeeld als een ex-partner je achtervolgt, bedreigt, bespiedt of veel mailt, belt of appt. Bij Fiom Utrecht bieden we begeleiding aan mannen en vrouwen die te maken hebben gehad met geweld in een relatie.

Controle

Partnergeweld ontstaat meestal geleidelijk, stap voor stap. Het kan beginnen met jaloezie, het controleren van je telefoon, je weghouden bij familie en vrienden en je in de gaten houden. Daarna kan de controle steeds groter worden en het geweld vaker voorkomen. Vrienden en familie begrijpen vaak niet dat je bij je partner blijft en de relatie in stand houdt. Dit kan ervoor zorgen dat het contact met de omgeving minder wordt en dat je nog meer alleen komt te staan.

Als je partnergeweld hebt meegemaakt, kan dat veel gevolgen hebben, bijvoorbeeld:

  • Angst
  • Depressie
  • Weinig zelfvertrouwen
  • Posttraumatische stressstoornis
  • Persoonlijkheidsproblematiek
  • Gebruik van middelen (bijvoorbeeld alcohol of drugs)
Neem contact op