Lotgenotengroep huiselijk geweld

Vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld kunnen deelnemen aan een lotgenotengroep. Je ontmoet hier vrouwen die hetzelfde hebben meegemaakt als jij en je ervaringen zullen herkennen en begrijpen. In de lotgenotengroep huiselijk geweld krijg je informatie over huiselijk geweld en ga je met de andere deelnemers in gesprek over wat je hebt meegemaakt. We stellen de groep vragen als: Welke geweldservaring wil je delen en wat zijn de gevolgen daarvan? En: Hoe voorkom je dat je weer terechtkomt in een geweldssituatie?

Thema’s van de bijeenkomsten zijn:

  • Spiraal van geweld
  • Relaties
  • Stress
  • Schuld en schaamte
  • Eigen geschiedenis en kinderen
  • Zelfvertrouwen en nee leren zeggen
  • Toekomst en netwerk

Klik hier voor meer info over de bijeenkomst: folder cursus van geluk tot geweld en andersom 2023

Neem contact op