Afstandsdossier opvragen

Als een kind ter adoptie is afgestaan, is er in de meeste gevallen een afstandsdossier gemaakt. In dit dossier staat bijvoorbeeld informatie over hoe de moeder tot het besluit is gekomen en hoe de procedure is verlopen. Soms staat er ook informatie in over de eerste maanden van het leven van het kind. Welke informatie beschikbaar is hangt af van of de instelling waar het kind geboren is een dossier heeft bijgehouden. Afstandsmoeders én afstandskinderen kunnen het afstandsdossier opvragen.

Dossier opvragen door afstandsmoeder

In Nederland zijn veel afstandsdossiers terug te vinden. Als afstandsmoeder kun je een afstandsdossier samen met Fiom Utrecht opvragen. Je kunt het dossier dan samen met onze hulpverlener inzien en een kopie krijgen. De landelijke afdeling van Fiom beheert dossiers van onder andere moederhuis Valkenhorst (voorheen Moederheil). Ook is er informatie beschikbaar over vindplaatsen van andere afstandsdossiers. Bij Fiom Utrecht bewaren we afstandsdossiers van adopties die we zelf hebben begeleid.

Handige link

Afstandsdossier inzien (afstandsmoeder)

Dossier opvragen door afstandskind

Als je als kind bent afgestaan, wil je misschien het afstandsdossier van de afstandsmoeder inzien. Dit kan alleen als de afstandsmoeder hier toestemming voor geeft. Fiom Utrecht zal hiervoor contact opnemen met de afstandsmoeder. Als zij geen toestemming geeft om het dossier in te zien, kun je mogelijk wel afstammingsgegevens krijgen. De biologische moeder kan hier bezwaar tegen maken. In dat geval wordt een afweging gemaakt wat zwaarder weegt: de redenen van de afstandsmoeder of het recht van het kind om te weten van wie hij of zij afstamt. Omdat het voor kinderen erg belangrijk is om te weten van wie zij afstammen, zal de afstandsmoeder zwaarwegende argumenten moeten geven voor het bezwaar. Leeft de afstandsmoeder niet meer, dan heb je geen toestemming nodig om het dossier in te zien.

Voor een geadopteerde kan het inzien van het afstandsdossier een eerste stap zijn in de zoektocht naar de biologische moeder. Het kan ook zijn dat de afstandsmoeder niet meer leeft of geen contact wil en je hoopt via het dossier informatie te vinden.

Handige link:

Afstandsdossier inzien (afstandskind)
Neem contact op