Na adoptie

Adoptie is ingrijpend voor alle betrokkenen: voor de biologische ouders, de geadopteerde en de adoptieouders. Fiom Utrecht weet hoeveel vragen adoptie kan oproepen en biedt gesprekken aan voor zowel biologische ouders, geadopteerden en adoptieouders.

Vragen die we bijvoorbeeld regelmatig horen over adoptie:

  • Komen er erfelijke ziektes voor in mijn biologische familie? Ik ben net moeder/vader geworden en wil dit ook graag voor mijn kind weten.
  • Wat was de reden dat mijn biologische moeder mij heeft afgestaan? Kon ze echt niet voor me zorgen of is de adoptie onder druk van de familie gebeurd?
  • Heb ik misschien nog biologische broers of zussen? Bij mijn adoptieouders ben ik enig kind en dat vind ik jammer.
  • Ik zou graag een rootsreis willen maken, maar wat ga ik in mijn geboorteland aantreffen?
  • Lijk ik op mijn biologische familie? In mijn adoptiefamilie voel ik me toch vaak een vreemde eend in de bijt.
Neem contact op