Geadopteerden

Als je geadopteerd bent, kan het zijn dat dit in je kindertijd of later voor vragen of verdriet heeft gezorgd. Misschien voelt het alsof  je niet bij je adoptieouders past. Of heb je twijfels over of je vrijwillig bent afgestaan. Sommige geadopteerden voelen zich leeg, zijn bang dat ze verlaten worden of begrijpen niet hoe je je eigen kind kan afstaan. Dit laatste kan bijvoorbeeld een thema zijn als je zelf moeder of vader bent geworden. We kunnen je ook helpen als je op zoek wilt naar biologische familie.

Begeleiding

Bij Fiom Utrecht kunnen we je helpen door gesprekken te voeren over waar je tegenaan loopt. Tijdens het eerste gesprek leren we elkaar kennen. We stellen vragen als:

  • Waarom heb je je bij Fiom aangemeld?
  • Waar ben je geboren?
  • Wat weet je over je biologische ouders?
  • Weet je waarom je bent afgestaan?
  • Op welke leeftijd werd je geadopteerd?
  • Waar verbleef je voordat je werd geadopteerd
  • Wat weet je over de reden dat je adoptieouders je hebben geadopteerd?

Natuurlijk mag je ons ook vragen stellen. Na dit gesprek maken we een hulpverleningsplan met jouw doelen. Zo weten we allebei hoe het traject zal verlopen. Als je tijdens het hulpverleningstraject met andere vragen te maken krijgt, zullen we het hulpverleningsplan bijstellen.
Neem contact op