Adoptieouders

Als je je kind afstaat ter adoptie, dan word je betrokken bij de keuze voor de adoptieouders. Tijdens de gesprekken met Fiom Utrecht brengen we in kaart wat jij belangrijk vindt aan het gezin waar het kind zal opgroeien. De Raad voor de Kinderbescherming houdt rekening met jouw wensen en selecteert adoptieouders die daar het meest bij passen. Vervolgens mag je, samen met de maatschappelijk werker van Fiom, informatie bekijken over geselecteerde adoptieouders en aangeven welk gezin jij zou kiezen. Jeugdzorg Nederland zal de uiteindelijke keuze maken voor een adoptiegezin. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met jouw wensen.

Officiële adoptie

De gekozen adoptieouders zijn het eerste jaar ‘aspirant-adoptieouders’. Dit betekent dat ze adoptieouders van het kind willen worden, maar dit nog niet officieel zijn. Als ze een jaar voor het kind hebben gezorgd, kunnen ze de officiële adoptie aanvragen bij de rechtbank. Tijdens een zitting in de rechtbank zal de rechter aan jou vragen of je nog steeds achter je beslissing staat om het kind af te staan ter adoptie. Als dit het geval is en de adoptie is uitgesproken, zijn de aspirant-adoptieouders officieel de adoptieouders en krijgt het kind hun achternaam. Als afstandsmoeder of -vader heb je de mogelijkheid om ieder jaar informatie te ontvangen over het kind. Dit kan door middel van een brief en foto’s zijn of een e-mail.

Handige link

Folder Afstand ter adoptie
Neem contact op