Drie maanden bedenktijd

Afstand ter adoptie is een ingrijpende beslissing. Als je dit overweegt, dan heb je altijd de eerste drie maanden na de bevalling bedenktijd. Deze bedenktijd is onderdeel van de procedure. De biologische vader zal als dat mogelijk is ook betrokken worden bij dit proces. In deze periode van bedenktijd heeft een voogd van een jeugdzorginstelling gezag over het kind.

Beslissing nemen

Tijdens de drie maanden bedenktijd heb je regelmatig gesprekken met een maatschappelijk werker van Fiom Utrecht. We helpen je om tot een weloverwogen beslissing te komen. We bespreken de opties die je hebt: zelf het kind opvoeden, pleegplaatsing, plaatsing in je eigen netwerk en afstand ter adoptie. Samen kijken we naar wat deze keuzes voor jou en je kind zouden betekenen. Het kind woont tijdens deze drie maanden bij een tijdelijk pleeggezin. Je hebt in deze periode de mogelijkheid om op bezoek te gaan bij het pleeggezin. Zo kun je zien hoe het met je kind gaat en het kan je mogelijk helpen om te beslissen of afstand ter adoptie voor jou nog steeds de juiste optie is. Omdat de beslissing de eerste drie maanden nog niet definitief is, wordt het ‘voornemen tot afstand ter adoptie’ genoemd.

Terugkomen op je beslissing

Als je na de bedenktijd achter je beslissing blijft staan om het kind af te staan ter adoptie, dan kan het kind bij de (toekomstige) adoptieouders gaan wonen. Mocht je je in het jaar daarna bedenken en tóch zelf voor het kind willen zorgen, dan zal de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek starten. Er wordt gekeken of je goed voor het kind kan zorgen en een veilige thuissituatie kan bieden. Hierbij wordt goed gekeken naar wat het beste is voor het kind. Je kunt terugkomen op je beslissing om een kind af te staan ter adoptie tot 1 jaar en 3 maanden na de bevalling.
Neem contact op