Welke misverstanden zijn er rondom onbedoelde zwangerschap en abortus?

 • Vooral vrouwen met losse seksuele contacten raken onbedoeld zwanger

  Nee hoor. 43% van de onbedoeld zwangeren heeft al een of meerdere kinderen. 79% van de onbedoeld zwangere vrouwen heeft een vaste partner en in 95% van de gevallen is deze partner ook de verwekker.
  Bron: Kenniscentrum Fiom Nederland

 • De meeste abortussen vinden plaats bij tieners

  Dit klopt niet. Bij slechts 8% van alle abortussen in Nederland gaat het om tieners. De meeste abortussen komen voor in de leeftijdsgroep van 30 tot 35 jaar.
  Bron: Jaarrapportage 2019 Wet afbreking zwangerschap, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

 • Al bij acht weken is abortus kindermoord, omdat het hartje klopt

  Als je acht weken zwanger bent, kun je hartkloppingen horen. Maar het hart als orgaan is nog lang niet volgroeid. Pas rond 24 weken is een kind buiten de baarmoeder met klinische zorg levensvatbaar.

 • Doordat de termijn in Nederland zo lang is, is het aantal abortussen hoog

  Dat is niet waar. In landen waar de termijn korter is, zijn er niet minder abortussen. In Nederland breekt 82% van de onbedoeld zwangeren de zwangerschap af binnen de eerste twaalf weken.
  Bron: Jaarrapportage 2019 Wet afbreking zwangerschap, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

 • Mensen kiezen veel te makkelijk voor abortus

  Absoluut niet. De keuze voor een abortus is vaak emotioneel belastend. Er spelen allerlei factoren mee om tot deze beslissing te komen. De vrouwen die onbedoeld zwanger zijn, denken hier goed over na. Ze maken al dan niet samen met hun partner of omgeving een weloverwogen keuze.

 • Vrouwen die voor abortus kiezen, hebben altijd onveilige seks gehad

  Onwaar. Ook van veilige kun je zwanger raken. Twee derde van de Nederlanders dievoor abortus kiest, heeft een vorm van anticonceptie gebruikt. Van deze mensen gebruikte de helft een condoom, de andere helft de pil.
  Bron: Rutgers, feiten en cijfers abortussen in Nederland

 • De meeste vrouwen krijgen spijt van hun keuze voor abortus

  Dat klopt niet. Abortus is voor veel vrouwen geen gemakkelijke keuze. Maar doordat ze er goed over nagedacht hebben, staan ze wel achter hun besluit. Als ze zelf voor abortus hebben gekozen en niet gepusht zijn door hun partner of omgeving, hebben ze vaak geen spijt.
  Bron: Rutgers, feiten en cijfers abortussen in Nederland

Neem contact op

Uit de praktijk

Zwangerschap wel of niet afbreken

Paul en Laurien

De paniek is zichtbaar bij Paul en Laurien. Laurien is ongepland zwanger en het stel weet niet of ze nog een kindje willen. Het dilemma geeft veel druk. Krijgen ze er spijt van als ze de zwangerschap afbreken? Of als ze dat juist niet doen?
Lees het verhaal